1397-11-27     2019-2-16      : 1397/11/26 - 17:37:2      ENGLISH  
ی


ی ȁیی.


ی ی.


ј ی.


ی
ی ی Ԙᝐیی ی ی

یی ی ییی ی/ ۷۰۰ ی ی Ϙ ی

ѐی

ی NBC ی یی ی

ی یی

ی

ی ی/ ی یϿ

Ͽ! + ǘ ѐ

ѐ ی ی Ґ

10 یی ی ی ی

ϐی‌یی ی

ی ی(ی )

ی

ی ی ی / ѐی ی

ی ی ۵۸ ی Ґ

ی ی


​ی ییی یۀ ی یی

یی ی ی ی ی

​ʝی یϿ

ی

ϐی ی ( ...ی)/ یی

Ș‌ی ی ی‌ی یی ی/ یی

یی ی یی ۀ

ی ی یی ی ی

ϐی ی ( ...ی)/

Ș‌ی ی ی‌ی یی ی/

یی ϐی ی ی

یʡ ʿ

ی ی

یی ی ی /

Ș‌ی ی ی‌ی یی ی/

ی


یی ѻ Ѻ ییی

ی ی ‌ی یی ј / ʐی ی ی /

ی یی - ی

ی یی - ی / ی ی‌ǝ ی ǘ یی

Ԙیی یǺ ی یی ی یی -

ی :
1394/4/5 - 09:54:36
ی: 564
ǘ Ȑی

ی ې ړې
   ی ې  ړې

ǘ ی ی ی ړی ǘ ی څګې ړې ې یی یې څ ځ ې ͘ ځ ې ې ی ی.
ی ې ړ ځ ǘ ی ې ی ړی ېی ې یی ې ې یی یې ی ې ͘ ځ ې ی ی.
ړی یی ې ړی ځ ͘ ی ی ې ې ړ ې ړې ې ې ͘ ی ې ی ی ی ǘ ړې .
یی ې یی ې ډ ې ې ی ڼ ی.
΁ ې сڼ ې ی ې ΁ ی ځګړی ی Ԙی ی ې Ӂ ی ګې ړی.
ڼ ې ی ی ې یی یی Ԙی ی ې ټ ی ی یی ی Ӂ ی .
ی сڼ ې ې یی ی ېږی ې څ ی ی ی ی ی.
ې ې ې ی ې ی یی ǘ ې ې ی ې ͘ ېی.
: Ž*
*

*ی ی

26 ی ی ی


ی ی ͘ ی / ی ǘ ی


ی: یی


ی : یی ی یی ی


: ͘ ѐ


ی ѐی ی ͻ ی یʿ


ی ی ی یی یʝی ѐ


ی: ی ی ی ی


ی ی ی ی یی ǘی!


ی یی

         ی  |   |   |  ی  |  :
( ) . Ԑ یی